ماکت ایمپلنت

اینم ماکت زیبای ایمپلنت که نصب کردیم توی مطب برای اینکه بیمارها تجسم درستی از نحوه قرارگیری ایمپلنت در داخل دهان پیدا کنند.