صدمات وارد شده به صورت

متاسفانه سر یکی از شایعترین محل های آسیب دیده بدنبال تصادفات و حوادث هست و با توجه به اهمیت صورت از لحاظ زیبای جراح فک و صورت وظیفه مهمی در درمان صدمات ناحیه صورت و بازتوانی بیماران دارد.

دیدگاه خود را بنویسید

دیدگاه پس از تائید مدیریت منتشر می شود.