اصلاح گوش های برجسته

برجستگی غیر طبیعی گوشها خصوصا در کودکان باعث تمسخر از طرف هم سن و سال ها و مشکلات اجتماعی فرد میشود که اصلاح آن هم از لحاظ زیبایی و هم از لحاظ بازتوانی اجتماعی پر اهمیت است.

جهت اطلاعات بیشتر با جراح فک و صورت خود مشورت نمایید.

دیدگاه خود را بنویسید

دیدگاه پس از تائید مدیریت منتشر می شود.