@@edit

عمل جراحی بینی

@@description

روش های جراحی بینی

/%D8%B9%D9%85%D9%84-%D8%AC%D8%B1%D8%A7%D8%AD%D9%8A-%D8%A8%D9%8A%D9%86%D9%8A/

به طور کلی جراحی بینی با دو روش باز و روش بسته انجام می شود.که برخی جراحان روش بسته را توصیه می کنند و برخی روش باز را که البته امروزه روش جراحی بینی باز در حال افزایش است و طرافداران بیشتری دارد.در جراحی بینی نتیجه نهایی مهم است و استفاده از روش باز یا بسته تفاوتی برای بیمار ندارد.در روش...

جستجو نتیجه ای نداشت.